Szerződési Feltételek Albérlet és hosszú idejű nyaralás szervezéséhez

Megbízás
albérlet és/vagy hosszú idejű nyaralás esetén szálláshely bérlésének előkészítő tevékenységére

amely létre jött egyrészről a közvetítő,
Név: YOUnerife
Tulajdonos: Balint Fulep
Székhely: 38683 Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife
Email cím: hello @ younerife.eu
Telefon: +34 638 39 37 23
Adószám: Y-2852123-E,
a továbbiakban mint Vállalkozó,

másrészről
Név:
Születési név:
Lakcím:
Útlevélszám:
Email cím:
Telefonszám:
a továbbiakban mint Megrendelő, az alábbi feltételek szerint:

 1. A megbízás célja

Megrendelő megbízza Vállalkozót, hogy a Vállalkozó weboldalán elérhető adatlapban közölt információk alapján Vállalkozó Megbízó részére albérlet vagy hosszú idejű nyaralás idejére lakhatásra alkalmas ingatlanokat kutasson fel, majd azokat videón keresztül Megbízó részére prezentálja.

 1. A megbízás menete
 • Megrendelő a Vállalkozó weboldalán keresztül vagy további elérhetőségeinek egyikén megrendeli a szolgáltatást
 • Megrendelő a terület alapú díj 70%-át banki átutalással téríti Vállalkozó bankszámlájára, melyről Vállalkozó visszaigazolást ad és a megjelölt preferenciák alapján előszűrést végez.
 • Megrendelő kiválassza a Vállalkozó által felkínált ingatlanokat (online)
 • Vállalkozó megtekintést szervez, melyre személyesen megy el. A helyszínen videót készít az ingatlanról és annak környezetéről. A videó személyre szabott, magyar nyelvű kommentárral készül el.
 • Megrendelő kiválassza a számára ideális ingatlant, melyre Vállalkozó megállapodást és/vagy előszerződést köt annak tulajdonosával vagy értékesítéséért felelős szolgáltatóval.
 • Amennyiben Megrendelő a csomagban szereplő ingatlanok egyikével sem elégedett, felár ellenében kérheti további ingatlanok megtekintését és bemutatását. A felár díja a hirdetményben található.
 • Vállalkozó fogadja Megrendelőt az érkezés napján az ingatlannál előre megbeszélt időpontban, amikor megtörténik a birtokbaadás és a tartózkodási időre szóló szerződés aláírása valamint a bérleti díj, kaució (óvadék) és további felmerülő díjak kifizetése.
 • Megrendelő legkésőbb ezen találkozó idején készpénzben vagy azt megelőzően banki átutalás útján téríti Vállalkozó díjának fennmaradó, valamint az esetleges többlet szolgáltatások részét.
 1. A megbízás időtartalma, felmondása, módosítása:
 • Megbízó hozzájárul, hogy Vállalkozó a tevékenységét azonnal megkezdje
 • Jelen megbízás határozatlan időtartalmú, azt bármelyik fél azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja. Megrendelő részéről történő felmondás esetén Vállalkozó díja nem jár vissza. Vállalkozó részéről történő felmondás esetén Vállalkozó visszatéríti a befizetett díj(ak) összegét levonva belőle a kutatásból felmerülő addigi költségeket.
 • Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben Vállalkozó jelen Megbízást teljesítette, úgy felmondási jogát elveszíti.
 • Jelen megbízás módosítása és megszűntetése történhet írásban (postai levél vagy email) és telefonon keresztül.
 1. A megbízás teljesítése, megbízási díj:

Jelen megbízás teljesítettnek tekintendő és Vállalkozót megbízási díj illeti amennyiben:

 • Vállalkozó megkezdte a tevékenységét
 • Megrendelő elfogadta az ingatlant
 • Előszerződés, megállapodás jön létre a bérkés kapcsán
 • Vállalkozó díja akkor is teljes egészében fizetendő, amennyiben Megrendelő nem jelenik meg a birtokbaadás napján. Vállalkozót nem terheli felelősség a lakás rejtett hibáiért, a szomszédok viselkedéséért és a lakásban található berendezési tárgyak minőségéért. Vállalkozó csak és kizárólag a lakás felkutatásáért felelős, a bérlés idejére történő szerződés tartalmáért már nem.
 1. Vegyes rendelkezések
 • Jelen szerződés nem szabályozó kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
 • Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő esetleges vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek elfogadják a Megbízó székhelye szerinti Bíróság illetékességét.
 • Felek kijelentik, hogy az egymás között adatközlést, nyilatkozattételt e-mail és ajánló levél formájában is elfogadják.
 • Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy adatai és jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és jelen megbízás aláírására jogosult.
 • A jelen szerződést aláíró Megbízó kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette a jogaival és a kötelezettségeivel kapcsolatos szerződéses rendelkezéseket, a Megbízó részletes tájékoztatását és maradéktalanul egyetért a jelen szerződés tartalmával és szövegével. Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljeskörűen, hiánytalanul és helyesen tartalmazza az előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakító szerződéses akaratát, amely a jelen szerződésbe foglalt nyilatkozataival mindenben megegyezik.
 • Megbízó tudomással bír arról, hogy Vállakozó az értékesítés során más cégekkel (a továbbiakban: Értékesítési partner) is együműködhet, ezért Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa kifizetett megbízási díj tekintetében az Értékesítési partnereknek a saját bevételük vonatkozásában van számlaadási kötelezettségük Megbízó felé.

Alulírott az aláírásommal tanúsítom, hogy a magyar nyelven szerkesztett fenti iratot elolvastam, értelmeztem és kijelentem, hogy megértettem.

Kelt:

              ______________________                                           ____________________

                   Megbízó                                                                        Vállalkozó